MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

(Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı)

Muhasebe bölümünde verilen eğitim-öğretim, piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak muhasebe ve bilgisayar bilgilerine sahip ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, bölümün gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, özel sektör de faaliyet gösteren işletmeler, muhasebe ve mali müşavir büroları, TÜRMOB, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, belediyeler, kamu kurumları ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir. Bölümün amacına uygun olarak, temel teorik eğitimin yanında, bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.

Mezun öğrenciler,

1. Özel sektör işletmelerinin muhasebe departmanlarında,
2. Kamu sektörü işletmelerinin ve kamu dairelerinin muhasebe departmanlarında,
3. SM, SMMM ve YMM bürolarında,
4. Sigorta şirketleri, inşaat firmaları, bankalar, dış ticaret işletmeleri, konaklama işletmeleri v.b yerlerin muhasebe departmanlarında çalışabilirler.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors