Hakkımızda

Sevgili Öğrenciler,

İnsanlarımız için mutluluğuna giden yol eğitimden geçmektedir. Üniversite eğitiminin temel amacı ise; güçlü bir mesleki eğitimin yanında, evrensel düşünebilme, fikir üretebilme, araştırma ve analiz yapabilme, ekip çalışması ile iletişim yeteneklerini kazandırabilmektir. Bu nedenle, üniversiteler sadece meslek öğrenilen eğitim kurumları değildir.
Okulumuz kazanımlarını, bilimsel ve teknolojik yenilikleri devamlı olarak siz değerli öğrencilere aktaran, ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik çalışmaları ile eğitim ve araştırma düzeyini sürekli yükseltmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen bir okul konumundadır. Okulumuzda hem bilimsel değerlere büyük önem verilmekte, hem de çağımızın gereklerine uygun olarak araştırmacı, rekabet gücü yüksek ve girişimci ruha sahip insanlar yetiştirilerek ülke kalkınmasına ve teknolojik gelişime katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Yarınlarımız olan Sevgili Gençler,

Okulumuz bünyesinde verilen dersler, sizlerin teori ile uygulamayı ilişkilendirmenize ve öğrenci merkezli eğitim-öğretiminize olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, uygulamalı dersler iş hayatınızda sizlere büyük katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda, kaliteli bir ‘Staj’ ve ilgili sektörlerde alacağınız ‘İşyeri Eğitimi’ sizler için önemli avantajlar arasındadır.
Bir üniversiteli olma farklılığını ve sorumluluğunu hisseden sizlerin üniversitemizin ve okulumuzun sunduğu imkânları en iyi şekilde değerlendireceğinize yürekten inanmaktayım. Öğrencilerimiz, akademik personelimiz ve idari personelimizle bir bütün olarak başarılarımızın sürekli olmasını diliyorum.
Sevgi, sağlık ve başarı dileklerimle...

Dr. Öğr. Üyesi H. Fatih YAKUT

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors