Vizyon - Misyon

Misyon

Birimimiz, evrensel düzeyde bilim, ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.


Vizyon

Birimimizde, eğitim-öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve yeterli bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak. Üniversite içerisinde işinde uzman ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir birim olmak ve Üniversitemizin ulusal üniversiteler arasında lider olmasına destek olmaktır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors