BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

(Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı)

Bölümümüze bağlı bu program iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim verir. Kamu ve özel sektöre büro yöneticisi ve yöneticiye yardımcı eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuş programdır. Bu amaç için gerekli olan büro makinelerinin kullanımı, bilgisayar kullanımı, mesleki yabancı dil eğitimi yoğun olarak verilmektedir. Okulda alınan eğitimin pekiştirilmesi ve daha da geliştirilmesi için her sınıfın sonunda 30 gün mesleki staj yapılmaktadır. Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında okuyan öğrenciler aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanarak mezun olurlar.

• Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanının temel ilkelerini kavrar.
• Ara eleman olarak sorumluluğunu öğrenir.
• Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrar.
• Ticari hayatta kullanılan belgeleri öğrenir.
• İş hayatında meslek ahlakının önemini kavrar.
• Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanıyla ilgili araç gereçlerin etkin kullanımıyla birlikte gerekli kişisel becerileri kazanırlar.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors